URC (Tekdüzen Kaynak Özellikleri) Nedir?

Tekdüzen Kaynak Özellikleri için Kısa, URC hem insan hem de makine tarafından anlaşılabilecek ve ayrıştırılabilecek bir kaynak hakkında bir meta veri kümesidir. Örneğin, bir URC, bir URN adresinin çözümünde ve kaynağın alınacağı en iyi konumun belirlenmesinde bir adım olarak kullanılabilir.

URCler, RFC 1737'de belirtilmiştir. 1990'lı yıllarda amaçlandı ve tartışıldı, ancak hiçbir zaman geniş çapta kabul görmedi veya standartlaştırılmadı.

Bilgisayar kısaltmaları, Yazılım terimleri, URI, URL, URN