MAU (Medya Erişim Birimi) nedir?

Medya erişim ünitesi için kısa, bir MAU aynı zamanda Ethernet alıcı-verici veya MSAU ( multistation erişim ünitesi ) olarak da bilinir. MAU, bir ağ cihazının bir Token Ring ağına bağlanmasını sağlayan bir adaptör, konektör veya tek başına bir cihazdır. Bir MAU, bir ağ cihazı veya bilgisayar çökerse ve genel olarak aktif veya pasif olarak mevcutsa sorunların önlenmesine yardımcı olan bir hata toleransı şeklidir. Pasif bir MAU çalıştırılmaz ve bir cihazdan gelen sinyali hiçbir şekilde güçlendirmez. Aktif bir MAU enerjilidir ve bir sinyali tekrarlar ve güçlendirir.

Bilgisayar kısaltmaları, Ethernet, Ağ terimleri, Token halkası